Selim belediyesi internet sitesi
Ana Hizmet Birimlerimiz
 • gezi
  Yazı İşleri Müdürlüğü

  Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 • iftar
  İtfaiye Müdürlüğü

  İtfaiye müdürlüğü Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 • yol
  Mali İşler

  Mali İşler Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 • gezi
  Zabıta Müdürlüğü

  Zabıta Müdürlüğümüz asli görevi belde halkının sıhhat selamet ve huzurunu temin maksadı ile Belediyenin diğer birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak ve yetkili birimlerin almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamaktır.

 • iftar
  Fen İşleri

  Fen İşleri müdürlüğü Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 • yol
  Evlendirme Dairesi

  Evlenecek olan çiftlerin müracaat saati olan 09:00-1200 ile 13:00-15:30 saatleri arasnda beraber gelmeleri zorunludur